Tiêu chuẩn đo lường

Phòng VILAS 020, quản lý theo ISO

Đo kiểm chất lượng chuyên ngành PTTH

Đo hợp quy, hợp chuẩn PTTH số (DAB, DVB-T2...)

Đo kiểm set top box, hệ thống truyền thanh cơ sở

Đo âm thanh kiến trúc các công trình trọng điểm như:

Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia

Nhà Quốc Hội mới

Phòng thu thanh

Phòng chiếu phim...

 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.

Mã bảo vệ: