security
An ninh mạng
data center
Lưu trữ
economy
Hỗ trợ công nghệ
help support
Hợp tác
research
Nghiên cứu phát triển
security
Đo lường kiểm chuẩn

Đối tác

bidv
hp
dell
cisco
sbd

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.

Mã bảo vệ: